Vi laddar om

Vi har ambitionen att få upp ångan igen och planerar för kommande aktiviteter och hoppas att så småningom kunna ses på fysiska möten.

Kommande aktiviteter

Årsmöte 2022

I år gläds vi åt att kunna ses på riktigt och hålla ett fysiskt årsmöte.

Som medlem får du en inbjudan via e-post med uppgifter om var årsmötet kommer äga rum.

När: 26 april, kl 18:00-20:00

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Om Q80

Nätverket Q80

Nätverket

Nätverkets främsta uppgift är att stimulera, inspirera, stötta och uppmuntra kvinnor till utveckling både i jobb och privatliv. Vi arrangerar medlemsträffar med inspirerande föreläsare. Q80 välkomnar alla kvinnor oavsett fas i livet och ålder, kvinnor som vill dela med sig av sin klokskap och är öppna för att växa genom andras erfarenheter.

I fyra decennier har kvinnor inspirerat, stöttat och utvecklat varandra genom möten och upplevelser. Så startade Q80

Bli medlem i nätverket Q80

Medlem

Nya medemmar väljs in löpande av styrelsen. Att söka om medlemskap förutsätter att du varit gäst vid ett tillfälle. Om vi trivs med varandra efter det att du har träffat oss har du förutsättningar att bli invald i Q80. Som medlem bidrar man till nätverket i form av sin person. Ett aktivt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q80 ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk. 

Läs mer

Medlemskap 2022

Q80 är en ideell förening som bygger på medlemmarnas engagemang och aktivitet. Vi välkomnar gamla och nya medlemmar till ett nytt händelserikt år med Q80.

Nätverksträff med Q80 i Ekotemplet, Hagaparken i Stockholm