Utan att provocera - strategier för lika möjligheter i arbetslivet

Varmt välkommen till nästa nätverksträff den 21 maj!

  ”Hur arbetar man med jämställdhet utan att hamna i ordkrig, slå huvudet i glastaket eller krokna av utmattning?”

Det får vi svar på i ett spännande samtal med Marianne Nilsson som bidragit till att jämställdhet är en av de viktigaste frågorna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga. Jämlikhet är inte längre en rättvisefråga utan betraktas nu som något mycket mer och viktigare och något som avgör hela regionens framtid. Marianne Nilsson kommer att berätta om olika strategier för att övervinna okunskap och motstånd. Strategier som går att tillämpa på så väl nationell som regional nivå – men även av oss, på arbetet i vår vardag.

  • Gott om tid för intressanta diskussioner – nya kunskaper och större nätverk!
  • Exempel på konkreta verktyg som gett framgång
  • Exempel på insatser som har skapat ringar på vattnet – från regionkontoret via  näringslivet till idrottsrörelsen.
  • Framgångsfaktorer och fallgropar
  • Tips på hur man kan tänka (för att överleva) när man arbetar med jämställdhet.

I Region Värmland är frågor om jämlikhet och jämställdhet ordentligt framträdande.
Projekten många, intressanta och förebildande. För dig som vill veta mer är här ett par länktips; ägna ett par minuter, kika runt och reflektera – och inspireras?

När?
Tisdag den 21 maj
Var?
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31.
T-bana:
Rådhuset.
Program:
Mingel med dryck 18.00-18.20, därefter middag med föreläsning till 21.00
Kostnad:
Medlemmar 350 kr, gäster 375 kr.

Marianne Nilsson