Utan att provocera – strategier för lika möjligheter i arbetslivet

Marianne Nilsson är strateg vid Region Värmland och har i sitt arbete bidragit till att jämställdhet är en av de viktigaste frågorna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga.

Jämlikhet betraktas inte längre som en rättvisefråga enbart. Men hur arbetar man med jämställdhetsperspektivet utan att hamna i ordkrig, slå huvudet i glastaket eller krokna av utmattning?

Marianne Nilsson berättar om regionen Värmlands projekt och strategier för att övervinna okunskap och motstånd. Strategier som går att tillämpa såväl på nationell som regional nivå – men även för oss i vår vardag och på arbetet.

Marianne Nilsson