The Blind Spot!

Torsdag den 4 oktober får vi en introduktion av Barbara Keller till ett teoretiskt ramverk och en process för förändring; the U- process. The U-process kan fungera på olika nivåer; på en individuell och organisatorisk nivå, men även i lokala och regionala processer och på internationell nivå i förändringsarbete. Metoden kan användas där det finns stora motstridiga intressen och där ett stort antal parter behövs för att lösa ett problem.

Processen går bland annat ut på att skapa förutsättningar att förstå det egna personliga ansvaret, de egna drivkrafterna och inte minst en medvetenhet om vår egen bias och våra förutfattade meningar, vilket är av betydelse när man står inför en förändring. Medvetenheten är en nyckel för att se och kunna ta in nya idéer, möjligheter och hitta alternativa verktyg.

En av de viktigaste iakttagelserna som ligger till grund för Teori U är iakttagelsen att det finns en s k ”Blind spot”, en plats i eller runt omkring oss som är det ursprung, den källa varifrån vi agerar när vi gör något. Scharmer beskriver det som en osynlig dimension i vårt sociala fält”.

Barbara Keller är legitimerad psykolog, specialiserad inom organisationspsykologi i kombination med klinisk psykologi. Hon är medlem i Presencing Institute M.I.T. Boston och är en av initiativtagarna till introduktionen av Theory U i Sverige. Som medlem i SOL (Society for Organizational Learning) Sverige samskapar hon med kollegor i Sverige och i andra europeiska länder i projekt som använder sig av Presencing/Theory U process.

Barbara är född 1962 i Luxembourg och har en internationell familjebakgrund med föräldrar verksamma inom EU. Barbara har mångårig erfarenhet inom utformning av ledarskapsutbildningar, handledning av ledningsgruppmedlemmar, organisationsförändringsprocesser och psykosocial arbetsmiljö/hälsa samt rehabiliteringsfrågor. Hon har arbetat offentligt och branschöverskridande inom näringslivet för små, mellanstora och multinationella företag mot bl.a. HR, både med individer och grupper på operationell samt strategisk nivå.

Plats: Clarion Hotell Amaranten, Kungsholmsgatan 31.
Närmaste T-bana: Rådhuset
Datum och tid: torsdag den 4 oktober 2018, klockan 18–21.
Pris: Medlemmar 335 kr. Sallad, dryck (ett glas vin) samt kaffe/te ingår. Gäster 365 kr.
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan. Sista anmälningsdag torsdag den 27 september. Anmälan är bindande.