Vem är din kandidat till årets Q80 pris?

Q80-PRISET, instiftat i samband med föreningens 10-tioårsjubileum 1990. Generositet – Engagemang – Mod – Nyfikenhet

Med Q80-priset vill vi premiera och synliggöra personer och insatser som företräder föreningens värdeord och syften. Priset tilldelas dem som har banat väg för jämställdhet och likvärdighet på ett sätt som är utöver vad som normalt kan förväntas. Q80 delar ut ett internt pris för medlemmar och ett externt pris för att synliggöra goda insatser. Den nominerade ska ha:

  • Visat generositet, engagemang, mod och nyfikenhet
  • Vara en god förebild som generöst delar och synliggör kunskap och kompetens
  • Banat väg för jämställdhet och likvärdighet inom yrkeslivet eller inom ett annat område på ett sätt som är utöver det vanliga
  • Genom sin kompetens och generositet bidragit till att lyfta fram andra

Extern pristagare 2020

Den externa pristagaren företräder föreningens värdeord och syften och har genom sina gärningar bidragit till att bana väg för jämställdhet och likvärdighet inom yrkeslivet, eller inom ett annat område, på ett sätt som är utöver det vanliga.

Intern pristagare 2020

Den interna pristagaren har bidragit till Q80s verksamhet på ett sätt som är utöver det vanliga, och har genom sina insatser visat hur föreningens värdeord kan omsättas i praktik, till nytta och glädje för oss alla.