Q80 Priset

Q80-priset tilldelas en person som har varit en god förebild, som har banat väg för kvinnor, visat mod, nyfikenhet och generositet sam bidraget till förändring mot ett mer jämställt och jämlikt arbetsliv. Priset instiftades 1990 i samband med Q8Os 10-årsjubileum.

2018 års Q80-pris har tilldelats Katarina Wennstam

Katarina Wennstam synliggör mäns och kvinnors maktrelationer och hennes kunniga, engagerade sätt att berätta och dela sina kunskaper har bidragit till att den allmänna debatten och bilden av rådande normer har påverkats och förändrats. Katarina Wennstam började sin bana som kriminalreporter och har utvecklat ett framgångsrikt författarskap i vilket hon på ett kunnigt och fångande sätt synliggör de personliga, samhälleliga och politiska utmaningar som mäns våld mot kvinnor utgör. Från kommentarerna i skolans korridorer till rättssystemets domar och samhällets syn på våldtäktsfall och misshandel.

Katarina Wennstam fick sitt genombrott med boken ”Flickan och skulden – en bok som skildrar samhällets syn på våldtäkt”. I årets sommarprogram lyfte Katarina kvinnans rätt till sin egen kropp på ett starkt och modigt sätt. Katarina Wennstams insatser är folkbildande och med #me-too-rörelsen har frågorna fått en förnyad kraft och aktualitet som gör det möjligt för oss alla att sätta ljuset på de frågor som Katarina lyft fram under många år, i olika forum.

Pristagare 2018

2018 års Q80-pris tilldelas Katarina Wennstam

Foto: Thron Ullberg

Katarina är en fantastisk förebild. Hon är orädd och drivande i ett ämne som behöver belysas och uppmärksammas i många forum. Katarina har länge och envetet på olika sätt satt ljuset på och lyft frågor om mäns och kvinnors maktrelationer. Hon drivit frågorna länge och på olika sätt. Hon har inte backat, utan tagit debatten i en rad olika forum. Hennes texter och frågor har aktualiserats i och med me-too-rörelsen, vilket är positivt och vi behöver alla bistå i att lyfta frågorna. Katarina lever Q80s värderingar till 100%. Hon har mod, är generös och mäkta engagerad samt har en stor dos av nyfikenhet.

Katarina Wennstam har tidigare arbetat som kriminalreporter men bytte spår och började skriva böcker. Hon fick sitt genombrott med Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt. Katarina drivs av ilska. Hon har själv sagt: ”Ilska är ren och skär bränsle för mig. För vissa blir ilska destruktivt för att den kanaliseras fel, men för mig blir den till något konstruktivt

Katarina Wennstam har skrivit spänningsromaner som har skapat debatt runt i samhället och toppat försäljningslistor. Hon har även erhållit flera utmärkelser för sina böcker, för sin debutroman Flickan och skulden nominerades Katarina till Augustpriset. Romaner som Smuts, Alfahannen, Skuggorna och Skymningsflickan har fått ett fint mottagande av såväl kritiker som läsarkrets.

I årets sommarprogram lyfte Katarina kvinnans rätt till sin egen kropp på ett starkt och modigt sätt. Ett starkt sommarprat som hjälper oss kvinnor att stärka oss själva och som får män att förstå vårt perspektiv. En viktig debatt i vårt samhälle. Den viktiga debatt som Katarina drivit under många år fick med me-too-rörelsen en ny kontext och därmed så många fler lyssnare och aktualiserad relevans.

Katarina Wennstam är född 1973 och uppvuxen i Göteborg. Numera är hon bosatt i Nacka utanför Stockholm med sina två barn.

2018 års interna Q80-pris tilldelas Petra Åkerlund
Petra Åkerlund

Petra har varit medlem i Q80 sedan 2012 och ordförande i föreningen 2016–2017. Petras engagemang i föreningen speglar hennes förmåga och lust till att inspirera, möjliggöra och utveckla.

Petra ville under sin tid som egen företagare bredda sitt nätverk och valde Q80 som en plattform, där hon fann nya kontakter, kompetens, möjligheter och energi. Som medlem har Petra verkat engagerat och drivande; hon har bidragit i att utveckla föreningens programverksamhet, varit aktiv som mentor, men därefter även ansvarat för och i samverkan med andra drivit mentorsprogrammet, verkat i valberedningen, som styrelsemedlem och medlemsansvarig samt som vice ordförande och ordförande. Ett engagemang utöver det vanliga och en återspegling av Petras kraft och vilja att samverka, utveckla och att utvecklas.

Under Petras tid som aktiv i Q80s styrelse och under hennes ordförandetid ökade medlemsantalet med mer än femtio procent. Samtidigt som förening och styrelse prövades på olika sätt. Som ideell förening var och är Q80 ett nätverk som verkar i hård konkurrens med andra affärsnätverk med andra finansiella muskler och koncept som inte innebär medlemmarnas aktiva medverkan. Petras ödmjukhet och förmåga att dela med sig, att nätverka och att leda med en inspirerande och välkomnande hand, bidrog till att utmaningar vändes till framgångar.

Petra är innovativ och skapar de konkreta insatser som behövs för att få resultat och hittar möjligheter i den situation och roll hon befinner sig i. Petra har en naturlig fallenhet för att skapa en varm och positiv atmosfär och den tydlighet som krävs för att få med sig andra i arbetet med att nå resultat och gå i mål. I sina gärningar lever och verkar hon Q80s värdeord – Generositet – Engagemang – Mod – Nyfikenhet.

Tidigare pristagare

Interna pristagare

2018               Petra Åkerlund
2017               Mariola Gummesson
2016               Elenor Sjunnevik
2015               Yvonne Malmström
2014               Helena Cederqvist
2013               Sibylle Wenne
2012               Lena Johansson
2011               Karin Reuterskiöld
2009               Annica Bergman
2008               Maude Schyffert
2007               Helene Nuder
2006               Birgitta Reinfeldt
2005               Carina Israelsson
2004               Ulrika Loinder
2003               Monika Truwert
2002               Vianne Ronneman
2001               Cecilia Engström
2000               Katarina Curman
1999               Birgitta Westerberg
1998               Ann-Christine Backman
1997               Marie Tell
1996               Gunilla Roman
1995               Birgitta Melander
1994               Rose-Marie Hertzman
1993               Marja-Leena Agri
1992               Gudrun Malmqvist
1991               Christina Stendahl
1990               Rita Platzer

Extern pristagare

2018      Katarina Wennstam
2017      Pernilla Alexandersson (Add Gender)
2016      Christina Franzén och Marita Svensson (GoGenius)
2015      Agnes Wold
2014      Birgitta Björk
2013      Marika Markovits
2012      Camilla Kuylenstierna
2011      Carolina Neurath