Styrelse 2020

Lotta Nordström

Lotta Nordström
Ordförande
Kontakta mig

Anette Karls Fors
Kommunikationsansvarig
Kontakta mig

Mini Neufeldt
Eventansvarig
Kontakta mig

Karin Pero
Kassör, Medlemsansvarig
Kontakta mig

Åsa Hägerlund
Vice ordförande, Kassör
Kontakta mig