Styrelse

Lotta Nordström

Lotta Nordström
Ordförande
Kontakta mig

Mariola Gummesson

Mariola Gummesson
Vice ordförande, Eventansvarig

Karin Pero
Kassör
Kontakta mig

Marianne Isakson

Marianne Isakson
Medlemsansvarig
Kontakta mig

Anette Karls Fors
Kommunikationsansvarig
Kontakta mig

Mini Neufeldt

Mini Neufeldt
Ledamot
Kontakta mig

åsa hägerlund

Åsa Hägerlund
Ledamot
Kontakta mig