Styrelse 2021

Mini Neufeld
Ordförande, medlems- och eventansvarig
Kontakta mig

Åsa Hägerlund
Vice ordföranden, kassör och kommunikationsansvarig
Kontakta mig