Visioner Strategier

Q8O ger medlemmen kraft i arbetslivet, gemenskap och inspiration om kvinnors roll i arbetslivet. Nätverket är branschöverskridande och åldersoberoende.

Vision
Q8O ska vara känt som det kvinnliga nätverk i Stockholms där medlemmarna bidrar med sin professionella kompetens för utbyte i en utvecklande atmosfär som kännetecknas av välkomnande, omtanke och kvalitet.

Övergripande mål
Q80 ska  utvecklas  genom att stärka interaktionen mellan medlemmarna för att ge dem kraft och inspiration i arbetslivet. Mötesformerna ska utvecklas för ökat erfarenhetsutbyte, adekvata frågeställningar i mötena och värdefulla erbjudanden till medlemmarna. Detta ska bidra till att behålla medlemmar och öka nätverkets attraktionskraft hos nya potentiella medlemmar.

Mål 2017-2018
Nätverket ska stärkas genom att  minst 20 nya medlemmar/år  introduceras
30 deltagare (varav 20 betalande medlemmar) på varje aktivitet.
Stärka medlemskapet med minst ett spännande erbjudanden både från medlemmar och icke medlemsföretag.
Att arrangera minst fyra möten/år med namnkunniga/publikdragande helst kvinnliga föredragshållare inom aktuella områden.
Söka kontakt med dags/fackpress och bli omnämnda som intressant kvinnligt nätverk minst en gång under året.
Öka verksamheten på sociala media; att finnas med i minst ett relevant flöde på Twitter.

Strategier
Skapa mervärde för medlemmarna genom att organisera och strukturera interaktiva, energifyllda och spännande möten i aktuella frågor vid kvällsmöten, frukostmöten och afterwork.
Skapa en känsla av trygghet, avkoppling och gemenskap vid varje möte.
Arrangera program och/eller initiativ som underlättar erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, kan vara särskilda träffar, mentorprogram eller fokusgrupper.
Tydliggöra på intranätet och i ordförandes brev nätverkets förväntningarna på aktiva medlemmar.
Få potentiella och nya medlemmar att bli långsiktiga genom att skapa en rutin för inval och introduktion av nya medlemmar.
Aktivt arbeta med kommunikation för att öka kännedomen om nätverket. Detta kan vara via webben, i media och i sociala medier.

Aktiviteter i nätverket

 • Genomför aktiviteter ca 4 – 10 gånger per verksamhetsår. Aktiviteterna lägger grunden för möten mellan nätverkets medlemmar och erbjuder innehållsrika och inspirerande föredragshållare.
 • Erbjuder vartannat år ett eget Mentorprogram för att öka utbyte av erfarenheter och överföring av information om kvinnors roll i arbetslivet. Används i marknadsföringen av nätverket.
 • Inspirerar varje år medlemmar att starta minst en fokusgrupp.
 • Uppdaterar aktivt sitt medlemsregister så att det är användbart som kontaktyta mellan medlemmarna.
 • Tar varje år fram en verksamhets- och kommunikationsplan som stödjer strategin för att uppnå nätverkets mål.
 • Driver en publik webb-sida www.Q8O.nu som marknadsför nätverket.
 • Har en grupp på LinkedIn ” Nätverket Q8O ” där även icke-medlemmar är välkomna att nätverka. Används i marknadsföringen av nätverket.
 • Delar varje år ut Q8O-priset, ett externt och ett internt pris till en kvinna som har utmärkt sig enligt prisets stadgar. Priset används i marknadsföringen av nätverket.

Kulturbärare

 • Mötesformen
 • Logga och grafisk form
 • Årsmötet
 • Julglöggen
 • Q8O-priset
 • Webben
 • Mail-kommunikation
 • En större aktivitet var femte år