Nytt från styrelsen

Årsmötet 2018

Den 10 april genomförde Q80 sitt trettioåttonde Årsmöte. Totalt deltog ett 20-tal medlemmar.
Vi samlades på Clarion Hotel, Kungstensgatan i Stockholm och alla medlemmar bjöds på bubbel och middag innan vi påbörjade föreningens årsmötesförhandlingar.

Vid Årsmötet valdes en helt ny styrelse. Lotta Nordström valdes till ny ordförande och till ordinarie ledamöter valdes Mariola Gummesson, Marianne Isakson, Anette Karls Fors, Rita Platzer och Jeanette Sundbom.

Den nya styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Ordförande: Lotta Nordström
  • Vice ordförande tillika Eventansvarig: Mariola Gummesson
  • Kassör: Jeanette Sundbom
  • Medlemsansvarig: Marianne Isakson
  • Kommunikationsansvarig: Anette Karls Fors
  • Ledamot: Rita Platzer

Årsmötet valde även Gunilla Stjernström Öhman som föreningen Revisor. Till ledamöter i Valberedningen valdes Lotta Lundhagen, Gunilla Barrskog och Margareta Jeding Ivert, som sammankallande.

Nya ordföranden Lotta Nordström tackade avgående styrelse för väl genomfört arbete med blommor och gåva samt tackade för kommande stöd och hjälp beträffande överlämning av alla styrelseuppgifter.
Ett varmt tack riktades även till avgående ledamöter i Valberedningen samt till avgående Revisor.