Du som vill bli medlem i Q80

Så blir du medlem
Medlemsantalet i Q8O är begränsat till 150.
Nya medlemmar väljs in löpande av styrelsen. Att söka om medlemskap förutsätter att du varit gäst vid ett tillfälle. Om vi trivs med varandra efter det att du har träffat oss har du förutsättningar att bli invald i Q80. Som medlem bidrar man till nätverket i form av sin person. Ett aktivt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q80 ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk.

För att nätverket ska vara så givande som möjligt strävar vi efter viss spridning i såväl yrkesroller och branscher som ålder. Q80 finns i Stockholm.

Vad kostar det?
Medlem i föreningen betalar en årsavgift som årsmötet beslutar. För närvarande är den 300 kronor.
Medlemmar och gäster betalar även vid varje aktivitet ett självkostnadspris för evenemanget.

Jag vill bli medlem!
Fyll i detta formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du som redan är medlem i Q80

Q80 är en ideell förening som bygger på medlemmarnas engagemang och aktivitet. Därför vill vi rikta ett stort tack till dig som varit med under 2020 och bidragit till vår verksamhet!

Alla som arbetar i Q80 gör det ideellt, även våra föreläsare. Vi erbjuder ett unikt prisvärt medlemskap om endast 300 kronor per år. Vid varje event betalar du endast ett självkostnadspris för lokal och förtäring. Vi hoppas att du vill vara med oss även under 2021 – bjud gärna in nya personer som kan ha nytta och glädje av vårt nätverk.