Historien Q80

Det var så det började – glastaket kändes lågt

Den 19, 22 och 26 mars 1979 var vi 25 kvinnor som gick Barbro Dahlbom-Hall och Gunilla Masreliez – Steens första kurs ”Kvinnor i Arbetslivet”. Förutom jag själv – Rita Platzer – var det bland annat Elisabeth Holmström och Gunilla Roman. Vi kände snart att kvinnor på mellanchefsnivå har det tufft och kunde behöva stöd och hjälp av varandra och inte minst vi behövde förebilder av kvinnligt kön. Glastaket kändes väldigt låg!

Sagt och gjort, någon försökte få till ett möte framåt hösten – ingen succé. Men skam den som ger sig! Jag tog initiativet till ett nytt möte den 27 mars 1980. Jag skrev ihop ett brev och bjöd in till en träff på mitt kontor, ett informellt möte som vi kallade ”Visst behöver du ett kontaktnät”.

Vi var fyra som skrev under inbjudan: Riborg Ericsson, Berit Bergström, Margaretha Bååth och jag själv. Vi bjöd in våra 25 kurskamrater samt de ca 45 kvinnorna som gått på Barbro och Gunillas två höstkurser. 30 kom! Det blev härligt trångt.

Vi hade resurserna som krävdes

Vi satt på golvet i mitt arbetsrum och alla hade mängder av idéer. Vi märkte snart att alla resurser som krävdes för att få igång det vi ville satt där på golvet, det var verkligen ”kvinnor kan”! Vi delade in oss i arbetsgrupper som skulle ta fram olika saker bland annat namnförslag, programförslag, hur vi skulle ses, hur vi skulle formera oss, vad vi ville, vad målet var, vilka som skulle vara med, en matrikel och så vidare. Protokoll skrevs.

Arbetsgrupperna gick genast igång med sina arbetsuppgifter. Olika förslag skickades till Yvonne Rosenthal, som jobbade med kvalitativa marknadsundersökningar, hon sammanställde och allt gick ut på remiss till de 30. Andra gemensamma mötet gick av stapeln den 18 april. Och på den vägen är det!

Föreningen bildas

Så småningom kom vi fram till den struktur vi har idag, en förening med stadgar, namn, medlemmar, matrikel o s v – allt med majoritetsbeslut. Den 16 september 1980 var vi klara för höstmöte (Riksdagens Förvaltningskontor) och bildande av förening, programpunkterna var bland annat

  • Presentation av målsättningsgrupperna plus beslut
  • Presentation av programgrupperna plus beslut
  • Presentation av organisationsgruppen plus beslut
  • Bildande av föreningen Q 80
  • Val av valberedning

Den 4 november 1980 höll vi det konstituerande årsmötet (Brygghuset, Norrlandsgatan). Den första styrelsen bestod av ordförande Rita Platzer (mig fick man dras med i 7 år…), vice ordförande Yvonne Rosenthal, sekreterare Elisabeth Holmström, kassör Susanne Hedman, klubbmästare Seta Ahacic, ledamöter Li-Norman-Berg, Pia Rhodin. Suppleanter Katarina Curman, G-B Hillbom. Revisorer var A-C Plogner och Marja-Leena Agri.

En glöd och entusiasm som jag aldrig känt

Vi hade oerhört roligt den här första tiden och det var en glöd och entusiasm som jag aldrig känt någonstans, vare sig förr eller senare. De första stora mötena med spännande kvinnliga föredragshållare var oerhört starka upplevelser med ett 60-tal kvinnor som ville något med sina liv; de ville ha chefsjobb, de ville tjäna pengar, de ville ha makt – det var så att taken lyfte! Resten är vad man brukar kalla historia.

Vi var väldigt aktiva med bland annat aktiekurser, ekonomikurser och vinkurser, allt för att vi kvinnor skulle lära oss det som männen redan kunde och trodde de lagt beslag på. På 80-talet var det också nytt att kvinnor gick på luncher med intressanta program. Många personalchefer höjde ögonbrynen när Q80: or kom med sina kvitton – men det fungerade bra. Vi lärde oss tala i grupp och offentligt – Q80 blev ett bra trappsteg i karriären för flera Q80: or. Vi blev intervjuade i TV för våra ekonomikurser. Tidningarna blev intresserade. Vid 10 årsjubileet var det flera inslag med intervjuer i radio.

Rita Platzer höll i pennan den 24 februari 2004

Medlemskap i Q80
Nyhetsbrev från Q80