Om Q80 - Nätverket

Medlemskap i Q8O bygger på att du som medlem bidrar till nätverket i form av din person.

Ditt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q8O ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk.

Som medlem får du kontakt med kvinnor med olika yrken och från olika branscher och kan lyssna till intressanta föredrag och delta i spännande workshops. Du får också tillgång till ett avancerat mentorprogram och ett stort kontaktnät samt ett inspirerande intranät.

Vanliga frågor i Q80