Medlemskap

Så blir du medlem

Medlemsantalet i Q8O är begränsat till 150.

Nya medlemmar väljs in löpande av styrelsen. Att söka om medlemskap förutsätter att du varit gäst vid ett tillfälle. Om vi trivs med varandra efter det att du har träffat oss har du förutsättningar att bli invald i Q80. Som medlem bidrar man till nätverket i form av sin person. Ett aktivt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q80 ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk.

För att nätverket ska vara så givande som möjligt strävar vi efter viss spridning i såväl yrkesroller och branscher som ålder. Q80 finns i Stockholm.

Vad kostar det?

Medlem i föreningen betalar en årsavgift som årsmötet beslutar. För närvarande är den 800 kronor.
Medlemmar och gäster betalar även vid varje aktivitet ett självkostnadspris för evenemanget.

Jag vill bli medlem!

Fyll i detta formulär nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt

Medlemskap i Q80