Lena Ahlström – Ledarskap och kommunikationens betydelser

Lena Ahlström är civilekonom och har arbetat på SAS med ansvar för all ledarutveckling, på Swedbank som personaldirektör och vice VD och var då den enda kvinnan i koncernledningen.

Lena såg att många chefer hade svårt att nå ut och påverka. Många bar på en generell talängslan, till och med en väl utvecklad scenskräck, som höll tillbaka deras möjlighet att intressera och inspirera sin omgivning. Vilket ju får konsekvenser för resultat och medarbetares prestationer.

Lena mindes hur hon som ung påklädare på Stadsteatern sett hur skådespelarna levererade magi och stark närvaro på scenen kväll efter kväll, trots blyghet och scenskräck. För att skådespelarna hade tränat, de hade verktyg och arbetade i gemenskap. Hennes insikt var att alla bör få en möjlighet att träna upp sin förmåga att hitta sin roll, samtala med en eller många och att förmedla ett budskap med närvaro; intentionen var klar, hon ville förbättra ledarskapet i näringslivet.

År 2002 startade Lena de första utforskande programmen helt i egen regi med inspiration från teaterns värld och kommunikationsteorier. Idag räknas Ledarstudion till en av Sveriges främsta inom ledarskaps- och talarutbildningar.

Förmånligt, tillfälligt erbjudande på kurser hos Ledarstudion!

Just nu erbjuder Ledarstudion ett tillfälligt unikt pris på två av sina kurser. Är du, någon du känner, eller din organisation intresserade?
Anmäl ditt intresse hos Ledarstudion och ange ”Q80” som referens.
Miljö, pedagogik och förtäring anpassas efter Corona och myndigheternas krav på distans och renlighet. Om du blir sjuk i Corona garanterar Ledarstudion en möjlighet att byta grupp utan ombokningskostnader. Sprid tipset till alla som vill träna och utveckla sig i kommunikation!

1. DET STORARTADE LEDARSKAPET 

Ledarskap är kommunikation – t ex att måla upp en vision, sätta konkreta mål och följa upp verksamheten, sälja in verksamheten till kunder, motivera medarbetare, utstråla trovärdighet och energi, driva förändringsarbete, förmedla värdegrund. Kort och gott leda dig själv, gruppen och verksamheten. 
Det Storartade Ledarskapet riktar sig till dig som är chef eller ledare på en nivå där du har ansvar både för medarbetare och resultat och strävar efter att öka er effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

I programmet får du i en exklusiv grupp om max 6 personer utveckla ditt kommunikativa ledarskap. Du får öva upp din förmåga att inspirera, skapa mening och sammanhang samtidigt som du stimulerar andras motivation och drivkraft. Du får utveckla din förmåga att kommunicera mer begripligt, intressant och inspirerande både i samtal med en person, i möten och inför en större publik. Till din hjälp har du Ledarstudion certifierade ledarutvecklare, röst- och rörelsepedagoger, samt några av Sveriges främsta skådespelare som tillsammans handleder dig och bidrar med utmanande övningar och uppskattande feedback. 

Tillfälligt erbjudande: 69 TSEK istället för 99 TSEK.
Läs mer här!

2. DET PERSONLIGA UTTRYCKET 

Vill du fördjupa förståelsen om dig själv, förstå hur du påverkar andra och träna på verktyg som gör att du kan kommunicera med självförtroende i olika situationer, ska du gå programmet Det Personliga Uttrycket. I en liten grupp med max 8 deltagare får du träna, få feedback från våra certifierade handledare och med hjälp av några självskattningsverktyg stärka din förmåga att vara både begriplig, intressant och inspirerande.

Det Personliga Uttrycket är för dig som vill kunna leda dig själv, ditt projekt eller dina kunder med större framgång genom medveten och effektiv kommunikation. Från enskilda samtal till att medverka i och leda möten, eller om du tycker det känns jobbigt att prata inför andra. Text, röst, kropp och känsla samspelar i kommunikation och genom att bli mer medveten om vad du sänder kan du ta större kommando över hur dina budskap uppfattas och tolkas av andra.

Tillfälligt erbjudande: 29 TSEK istället för 39 TSEK.
Läs mer här!