Kallelse Q80´s årsmöte!

Q80 följer naturligtvis rekommendationerna från folkhälsomyndigheten med anledning av Coronaviruset. Vi är måna om er och därför har styrelsen fattat beslut om att genomföra föreningens kommande årsmöte den 8 april på plats och även digitalt, via Skype.

Styrelsen ser gärna att vi kan genomföra vårt årsmöte för att därefter fokusera på nästkommande verksamhetsår samt få ett avslut i räkenskaperna för nuvarande verksamhetsår. Vi hoppas ni har förståelse för detta. 

Q80s årsmöte 2020 äger rum;

När:
8 april, 18.00-20:00

Var:
Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 7A om du vill träffas eller online via skype.

Program
18:00 Välkomna
18:15 Årsmöte
Efter avslutat möte har den nya styrelsen ett konstituerande möte

Du anmäler dig till Q80s ordförande, Lotta Nordström via liselotte.nordstrom@hotmail.com. Om du vill delta via skype, kommer du att få en inbjudan efter din anmälan.

Kontakta Q80s ordförande Lotta Nordström via liselotte.nordstrom@hotmail.com om du önskar verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar.

Varmt välkomna önskar Styrelsen