Jessica Glenmark &
Veronica Carlson:
Att förebygga stress

Jessica Glenmark och Veronica Carlson från WIP.

Fler än någonsin är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa. Stress är vår tids stora utmaning, att köra på är vi bra på, det kan vi ju redan. Men hur gör vi när vi behöver bromsa? Jessica och Veronica kommer att tala om detta angelägna ämne.

Under kvällen förmedlar de pragmatiska verktyg och synsätt på hur stress påverkar kommunikation, beteende och relationer. Föreläsningen med ”miniworkshop” ger dig tillfälle att reflektera över hur det ser ut i din vardag.  Vi varvar kunskap om vad stress är med övningar och personliga storys.

Deras expertis är ledarskap, kommunikation, mindfulness och KBT. De är certifierade som coacher. Båda har mångårig erfarenhet från mediabranschen.