Hur ser man på kvinnors företagande?

Carin Holmquist är känd för sin forskning om kvinnors företagande och entreprenörskap tillsammans med Elisabeth Sundin, ett område inom vilket hon är internationellt ledande.

Holmquist är professor emerita vid Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 2011–2012 var hon en av de svenska delegaterna Hillary Clintons International Council on Women’s Business Leadership (ICWBL).

Carin Holmquist kommer att samtala med oss om erfarenheter och lärdomar från forskningen. Hur ser ”man” på kvinnors företagande? Vilken betydelse har egentligen bilden av företagaren för ditt yrkesliv?