Framgång är ingen hemlighet!

Anne Forsell har en lång erfarenhet från idrottsrörelsen som har varit hennes skola och arena.

Anne Forsell har en lång erfarenhet från idrottsrörelsen som har varit hennes skola och arena; från barnsben i simhallen, till tränarrollen i SM, EM, VM och OS. Därefter vidgades perspektivet från bassängen, till bollplaner, parasport och specialförbund. Idag arbetar Anne Forsell även med konsten att nå framgång för individer, grupper eller organisationer.

Tillsammans med Anne Forsell kommer vi att prata om hur vi kan nå våra mål. Hur blir en organisation framgångsrik? Hur kan jag som individ i en organisation bli framgångsrik?

En del tror på tur, andra på slumpen och några på himmelriket. Men mina erfarenheter från idrotten – både som aktiv och elittränare, har visat att framgång inte är någon tillfällighet. Framgång handlar om att samarbeta, planera och ha en tydlig målbild. Det låter kanske enkelt. Konsten är att sikta på målet och hålla fast vid planen – även när det blåser

Ann Forsell har identifierat fem nycklar till hållbar framgång; Intentioner, ramar, trovärdighet, tydlighet och värdegrund. Hon menar att om man vill vara framgångsrik över tid gäller dessa framgångsnycklar för alla, såväl individ, grupp som organisation. Och de är nödvändiga att ha på plats om ambitionen är att vara HÖGPRESTERANDE ÖVER TID, d.v.s. år efter år och inte bara “upp som en sol och ner som en pannkaka”.

Här kan du läsa mer om Ann Forsell

Och se även här, där du kan se henne bli intervjuad i en Facebookpodd på temat

Anne Forsell