Välkommen på Årsmöte!

Kom och träffa andra medlemmar, mingla och skapa relationer i nätverket. Du kan även passa på att påverka föreningens fokus och aktiviteter för nästa verksamhetsår.

När: 10 april, 18.00-21.00
Var: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31
T-bana: Rådhuset, Stockholm

Program
18:00 Mingel och bubbelvatten
18:20 Middagen börjar
19:30 Årsmötet börjar
20:30 Nya styrelsen har konstituerande möte

Varmt välkomna önskar Styrelsen!


Engagera dig i Styrelsearbetet
Vad innebär det att engagera sig för Styrelsearbete i Q80?
Q80 är en ideell opolitisk förening som stödjer kvinnors utveckling. För att kunna erbjuda nätverksträffar, utse Q80-pristagare, driva mentorprogram och mycket mer behövs en styrelse som driver föreningens operativa arbete. Styrelsen är mycket viktig i Q80.

Att bli styrelsemedlem är ett bra sätt att fördjupa sig i vad Q80 står för och samverka med andra kvinnor för andra kvinnor. Det kan ge dig kompetenser som du har nytta av i ditt yrkesliv eftersom det finns möjlighet att prova på nya roller och uppgifter.
Om du har många andra engagemang på fritiden är det bra att tänka till en extra gång innan du tar dig an ett styrelseuppdrag.Varje styrelsemedlem blir vald på 1-2 år

Vad förväntas en styrelsemedlem göra?

  •  Delta i det övergripande styrelsearbetet med ca 8-9 styrelsemöten om året.
  •  Delta på de flesta nätverksträffar och ansvara för ett ansvarsområde enskilt eller tillsammans med andra styrelsemedlemmar. Det kan exempelvis vara kommunikationsfrågor, driva nätverksträffar eller medlemsadministration m.m.

Q80 året kan delas in i 3 delar

  1. På det första styrelsemötet fördelas de övergripande uppgifterna som vice ordförande, kassör, sekreterare, kommunikationsansvarig, medlemsansvarig och aktivitetsansvariga.
  2. Man arbetar med styrelseuppgifter och de utvecklingsområden som ni i styrelsen eller årsmötet har beslutat om.
  3. Q80 året handlar om att förbereda för årsmötet och skriva årets verksamhetsberättelse.
  • Medlemsaktiviteterna är det som skapar/utgör en bas att lära nytt och inspireras och nätverka. Aktiviteterna utgör hjärtat i verksamheten. Det är därför viktigt att styrelsemedlemmarna deltar vid de flesta nätverksträffarna.
  • Det attraktiva mentorprogrammet bör genomföras vartannat år
  • Parallellt med ovan arbetar Q80:s styrelsen, och medlemmar, aktivt med att värva, bjuda in och behålla medlemmar.

Varmt välkommen att kontakta oss i valberedningen för ett fördjupat samtal om vad styrelsearbetet kan innebära.

Valberedningen för verksamhetsåret 2019/2020
Margareta Jeding Ivert, sammankallande, margareta@dyad.se, 0708 47 13 09
Gunilla Barrskog, ledamot, gunilla@barrskog.se, 0733-327073
Lotta Lundhagen, ledamot, lotta.lundhagen@provinsfem.se, 070-753 70 00