Dags att nominera kandidater till Q80-priset

Q80-priset tilldelas en intern Q80-medlem samt en extern person som har varit en god förebild samt bidragit till förändring mot ett mer jämställt och jämlikt arbetsliv.

Priset delas ut på en nätverksträff i början av 2021.
Läs mer!