26 APRIL, 2022
Välkommen på årsmötet 2022

I år gläds vi åt att kunna ses på riktigt och hålla ett fysiskt årsmöte. Som medlem får du en inbjudan via e-post med uppgifter om var årsmötet kommer äga rum.