[vc_row][vc_column][vc_column_text]

16 februari 2017: Go Genius – arbetsliv på lika villkor!

Affärsutveckling med mångfald och jämställdhet[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Christina Franzén och Marita Svensson har i mer än tio år utvecklat och drivit forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på genusmedvetet ledarskap. De har tillsammans med Pär Lärkeryd utvecklat en flexibel processmodell, GoGenius, som bidrar till att skapa lönsamma organisationer. En processmodell som möjliggör för kvinnor och män att arbeta på lika villkor, en modell för ledning och styrning av förändringsarbete där genus- och mångfaldsperspektivet integreras i utvecklingsarbetet.

Utvecklingen av GoGenius utgår ifrån deras ambition att medverka till ett människovärdigt och lönsamt näringsliv. Tack vare gedigen forskning, som de delvis har utvecklat och drivit själva, visar resultaten att organisationer där alla kan bidra på lika villkor är starkare, uthålligare och mer effektiva

GoGenius baseras på beprövad erfarenhet och aktionsorienterad forskning som innebär att forskning och praktik går hand i hand. Innovationen har därför kunnat utvecklas i nära interaktion med användarna. Deras resultat har dokumenterats i böcker, bland annat ”Genusmedvetet Ledarskap”.

Många företag är fullt medvetna om att de behöver en innovativ affärsstrategi för att bli konkurrenskraftiga och mer lönsamma. Fler och fler inser också att affärsstrategiska frågor är nära förknippade med företagskulturen men saknar verktygen för att få allt att hänga ihop. Deras processmodell integrerar genus- och mångfaldsperspektivet i förändringsarbetet på ett unikt sätt.

Christina Franzén är VD i Näringslivets Ledarskapsakademi och en välkänd profil i ledarskapssammanhang. Hon anlitas ofta som seniorkonsult utifrån sin expertroll inom strategiskt jämställdhetsarbete och affärsutveckling. Marita Svensson är VD i By Inclusion och expert inom området genusmedvetet ledarskap och innovation.

Med ett stort engagemang och driv som VD, styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bolag och organisationer inom skilda branscher har hon i dag en lång erfarenhet och djup förståelse för utmaningarna hon möter som GoGenius konsult.

Genom åren har de guidat, stöttat och utbildat både mindre och större organisationer på vägen mot en människovärdig lönsamhet. De har på nära håll sett alla de vinster som ett sådant affärsperspektiv medför för medarbetarnas och verksamhetens utveckling. För att lyckas behövs mod och kunskap. Därtill krävs både vilja och en lust att ge sig ut på den resa som all förändring i slutändan innebär. Christina och Marita kallar det vandringslust!

Varmt välkomna!

När: 16 februari 2017.
Var: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.
Tid: klockan 18.00 – 21.00 med mingelstart klockan 17.30.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2201″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]