Utdelning av Q80´s externa pris – Ewa Skoog Haslum

Ewa Skoog Haslum tilldelas 2020 års externa Q80-pris för att ha brutit igenom ett glastak med stor symbolisk betydelse, både nationellt och internationellt, och för att hon i och med detta banar väg inom så många fler områden än vad som först syns på ytan

Den 11 mars har vi förmånen att höra Ewa själv berätta om sin resa.

Det sista manliga yrkesmonopolet i Sverige bröts 1989 då kvinnor inom militären slutligen fick tillträde till samtliga militära befattningar. Ewa Skoog Haslum har sedan sin värnplikt 1987 tagit sig hela vägen genom den militära hierarkin och visat att kompetens, makt och yrkesområde inte hänger samman med kön.

År 2020 utsågs Ewa Skoog Haslum till marinchef och konteramiral och blev därmed den första kvinnan att inneha en av de högsta posterna inom försvaret; som högsta chef över ett av de tre försvarsgrenarna armén, flyget och marinen. Svenska försvaret passerade då en viktig och historisk milstolpe. Ewa Skoog Haslum är en föregångare, möjliggörare och förebild för kvinnor inte minst inom försvaret, men kanske ännu mer för kvinnor och män utanför försvaret, då hennes gärning och karriär bryter upp stereotypa normer och föreställningar. 

Ewas yrkesmässiga bakgrund:

Ewa Skoog Haslum gjorde sin värnplikt som radiotelegrafist ombord på korvetten Stockholm 1987 och har tjänstgjort som artilleriofficer, stridsledningsofficer och sekond och fartygschef.

I januari 2014 blev hon kommendör och chef för Fjärde sjöstridsflottiljen, en befattning hon innehade till dess hon den 1 december 2016 blev flottiljamiral och i mars 2017 vicerektor vid Försvarshögskolan.

Under perioden 2010–2017 tjänstgjorde hon en månad om året som adjutant till kronprinsessan Victoria. Från och med 21 februari 2020 utsågs Eva Skoog-Haslum av Sveriges överbefälhavare till ny marinchef. Hon är därmed landets första kvinnliga chef för en av försvarsgrenarna armén, flygvapnet och marinen.

NOTERA

När:
Torsdag 11 mar kl 19.00 – 20.30

Var: Prisutdelning och föreläsning kommer att ske digitalt. Länk till föreläsningen skickas ut dagen innan, den 10 mars.