Boka in dessa, preliminära, datum för 2019/2020

Nätverksträff
4 september, 2019

Nätverksträff
15 oktober 2019

Julmingel och utdelning av Q80s Interna pris
25 november 2019

Q80s Externa pristagare
Vecka 5, 2020

Nätverksträff
12 mars, 2020

Årsmöte
8 april, 2020

Sommarmingel
28 maj, 2020

OM Q80
Nätverket Q80
Nätverket

Nätverkets främsta uppgift är att stimulera, inspirera, stötta och uppmuntra kvinnor till utveckling både i jobb och privatliv. Vi arrangerar medlemsträffar med inspirerande föreläsare. Q80 välkomnar alla kvinnor oavsett fas i livet och ålder, kvinnor som vill dela med sig av sin klokskap och är öppna för att växa genom andras erfarenheter.

Bli medlem i nätverket Q80
Medlem

Nya medemmar väljs in löpande av styrelsen. Att söka om medlemskap förutsätter att du varit gäst vid ett tillfälle. Om vi trivs med varandra efter det att du har träffat oss har du förutsättningar att bli invald i Q80. Som medlem bidrar man till nätverket i form av sin person. Ett aktivt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q80 ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk. Läs mer!