Q80 fyller 40 år!

I fyra decennier har kvinnor inspirerat, stöttat och utvecklat varandra genom möten och upplevelser

Kommande aktiviteter

Kommande aktiviteter


Dags att nominera kandidater till Q80-priset

Q80-priset tilldelas en intern Q80-medlem samt en extern person som har varit en god förebild samt bidragit till förändring mot ett mer jämställt och jämlikt arbetsliv. Vilka är dina kandidater? Meddela dina förslag senast 20 oktober. Priset delas ut på en nätverksträff i början av 2021.

Läs mer »

Om Q80

Nätverket Q80

Nätverket

Nätverkets främsta uppgift är att stimulera, inspirera, stötta och uppmuntra kvinnor till utveckling både i jobb och privatliv. Vi arrangerar medlemsträffar med inspirerande föreläsare. Q80 välkomnar alla kvinnor oavsett fas i livet och ålder, kvinnor som vill dela med sig av sin klokskap och är öppna för att växa genom andras erfarenheter.

Bli medlem i nätverket Q80

Medlem

Nya medemmar väljs in löpande av styrelsen. Att söka om medlemskap förutsätter att du varit gäst vid ett tillfälle. Om vi trivs med varandra efter det att du har träffat oss har du förutsättningar att bli invald i Q80. Som medlem bidrar man till nätverket i form av sin person. Ett aktivt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q80 ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk. Läs mer!

HALV MEDLEMSAVGIFT FRÅN 1 JULI!​

Om du blir medlem efter den 1 juli, 2020, betalar du halv medlemsavgift. Välkommen med din ansökan!​