Q80 fyller 40 år!

I fyra decennier har kvinnor inspirerat, stöttat och utvecklat varandra genom möten och upplevelser

Kommande aktiviteter

Tina Lindahl – Lyckas på LinkedIn, världens största affärsnätverk

Om du inte har upptäckt kraften i världens största affärsnätverk så är det hög tid nu. På LinkedIn kan du stärka ditt personliga varumärke, bli en tankeledare, lära dig av andra, hitta samarbeten, knyta värdefulla kontakter över hela världen, boka möten, marknadsföra dig eller din business och göra affärer.  Datum och tid: 21 januari 2021, 08.30.

Om Q80

Nätverket Q80

Nätverket

Nätverkets främsta uppgift är att stimulera, inspirera, stötta och uppmuntra kvinnor till utveckling både i jobb och privatliv. Vi arrangerar medlemsträffar med inspirerande föreläsare. Q80 välkomnar alla kvinnor oavsett fas i livet och ålder, kvinnor som vill dela med sig av sin klokskap och är öppna för att växa genom andras erfarenheter.

Bli medlem i nätverket Q80

Medlem

Nya medemmar väljs in löpande av styrelsen. Att söka om medlemskap förutsätter att du varit gäst vid ett tillfälle. Om vi trivs med varandra efter det att du har träffat oss har du förutsättningar att bli invald i Q80. Som medlem bidrar man till nätverket i form av sin person. Ett aktivt deltagande i aktiviteter och arrangemang är en förutsättning för att Q80 ska vara ett fungerande och utvecklande nätverk. Läs mer!

Medlemskap 2021

Q80 är en ideell förening som bygger på medlemmarnas engagemang och aktivitet. Vi välkomnar gamla och nya medlemmar till ett nytt händelserikt år med Q80.